Medi là chuyên gia về áp lực từ 1951. Một phương pháp mới điều trị suy tĩnh mạch bằng vớ y khoa đã được LagiMed đưa vào thị trường Việt Nam từ 2004. Kể từ đó, duomedmediven trở thành biểu tượng của phương pháp mới này nhờ đẳng cấp chất lượng của Vớ y khoa Đức “made in Germany”.

NHẬN DIỆN ĐIỂM BÁN

Những nơi có dán mẫu hình bên (điểm bán “Vớ y khoa Đức” duomed/mediven với màu hồng medi và tem tròn bảo chứng chất lượng của LagiMed) đảm bảo bán hàng chính hãng và bán giá thống nhất toàn quốc.

Đây cũng là những điểm bán được huấn luyện kỹ cách đo chân và chọn size vớ, để chọn đúng áp lực vớ cho bạn.