Medi là chuyên gia về áp lực từ 1951. Một phương pháp mới điều trị suy tĩnh mạch bằng vớ y khoa đã được LagiMed đưa vào thị trường Việt Nam từ 2004. Kể từ đó, duomedmediven trở thành biểu tượng của phương pháp mới này nhờ đẳng cấp chất lượng của Vớ y khoa Đức “made in Germany”.

Tìm hiểu bệnh Suy tĩnh mạch

Hiểu biết thêm về bệnh Suy tĩnh mạch, để bảo vệ mình và người thân tốt hơn.

Để biết thêm thông tin chính thống và có giá trị y học về bệnh Suy tĩnh mạch, vui lòng cập nhật vào trang web www.suytinhmach.com.

stm-web