Medi là chuyên gia về áp lực từ 1951. Một phương pháp mới điều trị suy tĩnh mạch bằng vớ y khoa đã được LagiMed đưa vào thị trường Việt Nam từ 2004. Kể từ đó, duomedmediven trở thành biểu tượng của phương pháp mới này nhờ đẳng cấp chất lượng của Vớ y khoa Đức “made in Germany”.

Chọn màu vớ

Vớ Duomed:

 

Vớ Mediven Comfort:

 

Vớ Mediven Elegance và Mediven Plus:

 

Mediven Active (vớ Nam):

**Màu vớ thực tế có thể khác đôi chút so với màu trên web. Bạn nên tham khảo mẫu màu trên vải mẫu trước khi đặt hàng.