Medi footsupport Junior bàn chân bẹt

Giá bán toàn quốc:

  • 950.000 VNĐ/đôi (Junior – bàn chân bẹt trẻ em)
  • 950.000 VNĐ/đôi (Business – giày tây)
  • 1.180.000 VNĐ/đôi (Active – giày thể thao)
  • 1.590.000 VNĐ/đôi (High Heels – giày cao gót)
  • 950.000 VNĐ/đôi (Heel Spur – viêm cân gan chân)
  • 1.350.000 VNĐ/đôi (Comfort – tiểu đường)

Bảng đo size:

Liên hệ đặt hàng